Venetoklax - nová naděje pro pacienty s CLL v relapsu onemocnění

06/2018

 

Symposium na toto téma, sponzorované farmaceutickou společností AbbVie, se konalo v rámci 1. českého hematologického a transfuziologického sjezdu v Praze v září 2018. Nejnovější poznatky o tomto onemocnění, jeho incidenci, prevalenci a přežívání pacientů, o nových přípravcích sloužících k jeho cílené léčbě, o výsledcích klinických studií a také některé kasuistiky zde prezentovali prof. MUDr. Marek Trněný, DrSc., (I. interní klinika hematologie 1. LF UK a VFN Praha), prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. (Masarykova univerzita Brno, CEITEC, Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno) a prim. MUDr. Martin Špaček, Ph.D. (I. interní klinika hematologie 1. LF UK a VFN Praha).

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM