Užití niraparibu v léčbě karcinomu ovaria

Supplementum 01/2023

MUDr. Lukáš Dostálek, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Tato kazuistika popisuje případ pacientky s karcinomem ovaria, u které byla mimo operační léčby a chemoterapie užita i cílená léčba v podobě inhibitoru PARP (poly(ADP-ribóza)polymerázy) niraparibu. Pomocí této léčby bylo dosaženo uspokojivé stabilizace stavu recidivujícího onemocnění. Podmínkou k dosažení uspokojivého výsledku léčby však i nadále zůstává adekvátně provedený operační zákrok.

 

Klíčová slova

karcinom ovaria, PARP inhibitor, niraparib

 

SUMMARY

This case report describes the case of a patient with ovarian cancer who, in addition to surgery and chemotherapy, also received targeted treatment - PARP (poly(ADP-ribose) polymerase) inhibitor niraparib. A satisfactory stabilization of recurrent disease was achieved as a result of such treatment. However, adequately performed surgical procedure remains crucial in the treatment of ovarian cancer.

 

Key words

ovarian cancer, PARP inhibitor, niraparib

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM