Úvodník Supplementum 01/2023

Supplementum 01/2023

 

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,

červencové supplementum časopisu Onkologická revue je po všech stránkách horké, venku počasí láme teplotní rekordy a monotematické vydání je věnováno „horkým“ kazuistickým sdělením, která prolínají různými specializacemi onkologie.

Kazuistiky neboli případové studie jsou z publikačního hlediska dnes považovány za, abych tak řekla, poněkud „méněcenné“ vědecké práce oproti výsledkům základního především molekulárního výzkumu nebo velkých prospektivních klinických studií. A přece z praktického medicínského ale i vědeckého hlediska jsou kazuistiky extrémně důležité a cenné. Na počátku poznání a léčby mnoha (ne-li všech) chorob stály vlastně podrobné popisy potíží pacientů a laboratorních nálezů s nimi spojených. Jsem hemato-onkolog, takže si vybavuji ještě z hodin patologie příběh Hodgkinovy choroby. Patolog Thomas Hodgkin nesmírně precizně popsal a publikoval v roce 1832 osm případů pacientů s velmi podrobnými autoptickými i klinickými nálezy s dominující lymfadenopatií a splenomegalií. Tito pacienti byli později kvalifikováni jako pacienti s Hodgkinovým lymfomem. Dobré pozorování jednotlivostí a jednotlivců zůstane provždy základem poznání světa.

Kazuistiky jsou také velmi působivé, neboť na rozdíl od anonymního počtu „n“ v klinických studiích vyzdvihují jednotlivý osud konkrétního pacienta, jeho životní cestu s chorobou, která je sice strastiplná, ale také zajímavá a svým způsobem přitažlivá. Kazuistiky rovněž svým způsobem ukazují cestu a posilují motivaci i vůli lékařů, neboť v mnoha případech nový nebo nestandardní léčebný postup pomohl až zázračně zachránit život.

Kazuistiky mám jednoduše ráda od studentských let, vždy mi připadlo srozumitelnější a pochopitelnější vnímat nemoci, diagnostický proces i léčbu skrze konkrétní osudy a příklady. Takové emotivní paměťové stopy byly vždy silnější.

Kazuistiky nemohou nahradit cenné a objektivní informace z klinických studií nebo exaktních laboratorních experimentů, ale tvoří zajímavou a nepominutelnou součást lidského vědění a poznání a rozhodně součást velmi čtivou.

Hezké (vědecké) počtení...

 

Doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D.

Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno