Úvodník 06/2023

06/2023

 

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,

hematologie je poměrně úzký obor medicíny a pro většinu kolegů a možná i studentů lékařských fakult nepatří k nejatraktivnějším. Když jsem byla oslovena redakcí časopisu s žádostí o editování speciálního čísla na téma hematologie, přemýšlela jsem, jak tento (ač malý, ale nesmírně heterogenní) obor uchopit, aby upoutal, možná i pobavil a malinko poučil především kolegy a kolegyně ne-hematology.

Sama jsem si vzpomněla na své první setkání s onkologickou hematologií v průběhu studia, které následovalo hned po stážích na gastroenterologii, kde příznaky obvykle velmi přesně odráží poruchu konkrétního orgánu. V hematologii je to jiné, choroby obvykle nejsou hmatné, jsou neslyšitelné a vyklepat je zpravidla nelze. Pacienti, ač často ve velmi vážném stavu, jeví příznaky spíše necharakteristické, které na první pohled neukazují žádným konkrétním směrem. Rovněž popisy různých hematologických chorob v učebnicích se jevily velmi podobně, až poněkud nudně, ve srovnání s obvykle jasnou symptomatologií například žaludečního vředu nebo akutní pankreatitidy.

Hematologii však vynechat nebo ignorovat nelze, jak zpravidla zdůrazňuji studentům. Stejně jako krev teče všude a všemi orgány, tak i s leukemií, lymfomem nebo myelomem či jinou krevní chorobou se potká za svou kariéru prakticky kterýkoli lékař ne-hematolog (například priapismus při leukostáze u chronické myelózy). Přitom je zcela klíčové již při prvních příznacích na hematologickou příčinu nejen myslet, ale i podniknout adekvátní vyšetření na její co možná nepřesnější diagnostiku.

Z vlastní zkušenosti vím, že mnohem hlouběji člověku utkví v paměti konkrétní příběh než podrobný encyklopedický výklad. Proto jsme se se spoluautory rozhodli nabídnout pohled na hematologii trochu jinak, skrze nejčastější syndromy (anemie, trombocytopenie, splenomegalie, lymfadenopatie, leukocytóza a leukopenie/cytopenie), které jsou ve větší či menší míře sdílené s řadou dalších chorob. Kromě teoretického rozboru příčin a algoritmu diferenciální diagnostiky jsme se snažili připojit také několik reálných kazuistik. Současně jsme usilovali o výběr opravdu různorodých, někdy zcela banálních a někdy i opravdu raritních onemocnění včetně nemocí vrozených, která se mohou překvapivě manifestovat v dospělém věku (například kazuistika splenomegalie).

Rozkrývání příčin potíží pacienta se v určitých aspektech podobá detektivní práci, kdy hledáme nějaká vodítka a důkazy, snažíme se sestavit pravděpodobný obraz nemoci, již bychom dokázali léčit. Někdy naopak již stanovená diagnóza může vést k mylné domněnce progrese základního onemocnění (kazuistika anemie).

Hematologický speciál je doplněn několika případovými studiemi a přehledovými články dokládajícími účinnost některých nových léčebných modalit. Veliké díky patří všem autorům, kteří přispěli skutečně nádhernými příspěvky do tohoto čísla.

 

Hezké podzimní počtení přeje

 

Doc. MUDr. Andrea Janíkova, Ph.D.

Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno