Úvodník 06/2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vám předložit poslední letošní číslo Onkologické revue. Toto vydá­ní je věnováno převážně kazuistickým sdělením, kterých se sešlo dokonce takové množství, že jsme byli nuceni některé přesunout do příštího roku. Rád bych ale zejména na tomto místě poděkoval Vám, našim autorům, za celoroční spolupráci a stejně tak všem čtenářům, za trvající přízeň. Současně bych rád poděkoval celému týmu redakční rady časopisu za obrovský kus práce, která je s vydáváním časopisu spojena. Záměrně se nechci na tomto místě v souvislosti s letošním rokem zmiňovat o epidemiologické situaci, ke které slyšíme a čteme různá vyjádření z mnoha stran, a nechám to tedy na jiných.

 

Přeji Vám krásné Vánoce a těším se na spolupráci v roce 2021!

 

Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.

Předseda redakční rady