Úvodník 05/2021

05/2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

do rukou se Vám dostává další číslo Onkologické revue, tentokráte s tematikou karcinomu plic. Léčba tohoto nádoru zažívá v posledních letech prudký rozvoj, když z původně pouze konvenční chemoterapie s celkově špatnými výsledky se nově do terapie dostala a stále dostává řada nových molekul, a to ať již ze skupiny tyrozinkinázových inhibitorů či imunoterapie. Obrovským pokrokem je možnost podávat imunoterapii v první linii generalizovaného nemalobuněčného karcinomu plic téměř u všech pacientů v dobrém celkovém stavu a v dohledné době snad bude úhrada z veřejného zdravotního pojištění i pro pacienty bez exprese PD-L1. Nové molekuly také zamíchaly léčebným algoritmem u nemalobuněčného karcinomu plic v případě přítomnosti specifických mutací, kdy došlo k posunu osimertinibu do první linie EGFR mutovaných pacientů a entrectinibu v případě ROS1 mutace. K posunu, i když daleko menšímu, došlo i v léčbě malobuněčného karcinomu plic v rámci indikace imunoterapie. Radioterapie jako taková má své neotřesitelné místo v léčbě jak radikální, tak paliativní v případě malobuněčného i nemalobuněčného karcinomu plic. Doufejme, že tento pozitivní trend v přísunu nových molekul i shovívavost zdravotních pojišťoven bude pokračovat i nadále.

 

Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.

Předseda redakční rady