Úvodník 05/2018

Milé kolegyně, milí kolegové,

když jsem v říjnu 2017 přemýšlela nad tématem edukačního pneumoonkologického bloku Brněnských onkologických dnů v roce 2018, rozhodla jsem se, že se budu držet tématu, které organizátoři zvolili pro celý kongres. Zvolené téma neslo název „Vzácné nádory“. Já jsem název částečně rozšířila a omezila jenom na hrudník. A tak vznikl edukační blok s názvem „Vybrané vzácné nádory v oblasti hrudníku“. Posluchači měli možnost vyslechnout sdělení, která se na onkologických akcích neobjevují příliš často.

Přednášky, které zazněly v rámci edukačního bloku, jsou základem čísla Onkologické revue, které právě držíte v ruce. Věřím, že se se zájmem začtete do článků o neuroendokrinních plicních nádorech, maligním mezoteliomu pleury, thymomu, epiteloidním hemangioendoteliomu, nemalobuněčném karcinomu s přestavbou ALK a ROS a nemalobuněčném karcinomu s mutacemi EGFR.

 

Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Klinika nemocíplicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno