Úvodník 04/2021

04/2021

Vážení a milí,

pomalu končí doba dovolených a většina z nás se opět vrhne do nástrah běžného pracovního procesu. Čekají nás zástupy nemocných, jejich obvyklé i neobvyklé potíže a na vše bude třeba naší adekvátní reakce. Někdy jde o věci složité, vyžadující hlubší pohled, jindy sice relativně běžné, ale i u nich nás může leccos překvapit.

Aktuální číslo časopisu je věnováno převážně ženám, neboť jeho hlavní náplní jsou nádory prsu a malignity onkogynekologické. Přestože se tedy jedná o genderově značně nevyváženou problematiku a někteří méně vyhranění jedinci by mohli vznést řadu připomínek, já jako zástupce starší (ale naštěstí ještě stále trpěn v Klubu mladých onkologů, který má, jak jistě víte, první víkend v září v plánu uskutečnit své tradiční každoroční setkání na Medlově, jehož téma je velmi podobné bude věnováno právě nádorům Gynekologickým a uskuteční se v plné palbě, tedy formou osobního setkání, neboť u akce tohoto vzdělávacího typu jiný formát nepřichází v úvahu) generace rozeznávám pouze dvě pohlaví, přičemž kromě kožních nádorů je pro ženy nejčastějším novotvarem právě karcinom prsu a gynekologické malignity mohou jít s tímto onemocněním ruku v ruce.

Takže s volbou tématu žádný problém není. Jde o oblasti, kde je rovněž pozorovatelný značný pokrok v léčebných postupech, a to napříč všemi terapeutickými metodami i stadii onemocnění. Je nutno přiznat, že největší podíl má možná genetika, resp. genomická charakteristika nádorového onemocnění. Histopatologové jsou velmi napřed, dokonce natolik, že na řadu od nich poskytnutých informací není prostý onkolog (v centru, stejně jako na periferii) schopen vůbec reagovat. Skutečnost je ale taková, že tímto směrem se bude náš obor vyvíjet a pro stanovení optimální léčby bude právě takováto informace stěžejní, jinými slovy bude již prakticky jedno, jaký orgán je primárním nádorem postižen.

To však nic nezmění na incidenci těchto onemocnění, jen bezpochyby obsah budoucího čísla časopisu věnovanému stejné problematice bude zcela odlišný. My však žijeme tady a teď, nač se tedy hroutit před jistě zajímavou a pestrou budoucností, když i nyní jsme většině pacientek (těch několik mužů s karcinomem prsu nevyjímaje, navíc v dánské literatuře je podle mých informací sice zmínka o karcinomu prostaty u ženy, ale o gynekologickém nádoru u muže jsem dosud nic neslyšel) schopni nabídnout kvalitní, moderní a často velmi nákladnou terapii, která jim pomůže ke kompletnímu vyléčení, nebo alespoň k výraznému prodloužení života a jeho kvality. Vždyť velká část z těchto onemocnění je preventabilní.

Právě ty nejaktuálnější postupy a doporučení můžete najít na dalších stránkách. Již zohledňují nejmodernější trendy a často naznačují možnosti vývoje v budoucnosti. Jak se říká, změna je život, a jelikož změny se v těchto oblastech pracovního života běžného onkologa dějí velice rychle, rozhodně se o svůj život nemusíme bát. Měl by být velmi dlouhý a čeká nás, resp. naše pacientky s těmito nádory jistě řada světlých zítřků.

A na závěr jen malé postesknutí všichni si přejeme, abychom měli práce co nejméně a skvěle fungovala prevence, která by zachytila všechny přednádorové stavy, takže pacientkám (díky mamografickému screeningu a pravidelným onkogy-nekologickým kontrolám) by bylo téměř zaručeno kompletní vyléčení a 100% přežití. Bohužel i ta by měla být založena na detekci genetických mutací, delecí, tranzicí, jiných aberací a dalších změn; náběr několika (často sporných) onkomarkerů, krevní rozbor a nejzákladnější vyšetření je zcela nedostačující. Stavět megaústav, který se tomu bude věnovat, tedy rozhodně není nejvhodnějším krokem. Mnohem lepším by bylo věnovat finanční prostředky na rozvoj existující onkologické páteřní sítě, která si i s tímto poradí, a hlavně modernizací svého vybavení bude zajišťovat nejen jednu, ale všechny složky protinádorové péče, tedy i diagnostiku, léčbu, poléčebné sledování a výzkum. A hlavně neodtáhne jinam již tak nedostačující personál, neboť situace na řadě i velkých pracovišť je více než napjatá, neřkuli kritická.

Pro Vaši informaci - covid-19 na našem pracovišti, zejména pokud jde o mammární screening, přece jen něco změnil. Ačkoliv vyšetřování probíhalo ve stejné míře a k žádnému zastavení nebo k poklesu počtu vyšetření nedošlo, změnil se poměr zachycených nádorů. Dokonce takovou měrou, že chirurgická pracoviště vlivem jeho extrémního zvýšení nestihla navyšovat prostor pro operace nemocných s karcinomem prsu a ani Gynekologie rozhodně nebyla pozadu.

Abychom ale končili optimisticky zlepšená diagnostika, operativa a onkologická péče jsou u nemocných s karcinomem prsu nebo Gynekologickými nádory na velmi dobré úrovni, a pokud se dámy samy sobě věnují odpovídajícím způsobem, je jejich perspektiva velmi dobrá. Rozhodně se nedá srovnávat s těmi, které se doberou k pokročilému karcinomu pankreatu, plic nebo multiformnímu glioblastomu.

 

Takže screeningu zdar a teď už čtěte...

 

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Onkologická a radioterapeutieká klinika LF UK a FN Plzeň