Úvodník 03/2023

03/2023

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dostává se Vám do rukou nové číslo Onkologické revue, které je zaměřeno na novinky v onkologické léčbě. Klinická onkologie prochází dynamickými změnami, kdy téměř každý měsíc získávají registraci nové molekuly či nové indikace molekul již v praxi zavedených. S určitým odstupem přichází u registrovaných molekul i úhrada z veřejného zdravotního pojištění. Asi nejsilnější skupinou molekul, která zažívá v tuto chvíli renesanci, je jednoznačně imunoterapie, která zásadním způsobem změnila prognózu pacientů u celé řady malignit a nově se dostává i do dalších diagnóz. Zásadní proměnou díky imunoterapii prošla léčba nádorů horního gastrointestinálního traktu, a to jak nádorů jícnu, tak žaludku, jak uvádí přehledový článek v tomto čísle, současně se imunoterapie etablovala do léčby hepatocelulárních nádorů a nádorů žlučových cest. Další neméně důležitou skupinou molekul jsou inhibitory CDK4/6, které kromě indikace v paliativní léčbě karcinomu prsu jsou nyní nově indikovány i v léčbě adjuvantní. Bohužel poměrně zřídka zařazujeme články týkající se radioterapie, a proto bych chtěl jednoznačně doporučit článek kolektivu autorů Komplexního onkologického centra Nový Jičín stran možností radioterapie prostaty s boostem na dominantní intraprostatickou lézi.

 

Přeji příjemný jarní čas a těším se u dalšího čísla Onkologické revue.

Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.