Úvodník 03/2019

03/2019

 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

karcinom prostaty, karcinom močového mechýre, karcinom ledviny. V urologii tri orgány, jejichž nádorové postižení urology a onkology v posledních letech nejvíce zaměstnávají. Karcinom prostaty je v našich zemích nejčastejší malignitou u mužů. U karcinomu ledviny nám patří celosvětové prvenství. Karcinom močového měchýře je nejčastějším nádorem močového ústrojí. Z hlediska matematického je tři přirozené číslo. Je to prvočíslo. V mytologii je zase trojka považována za božské nebo svaté číslo. S číslem tři se setkáváme i v lidové tvořivosti. Pořekadlo „do třetice všeho dobrého (ale i zlého)“ použil aspoň jednou v životě každý z nás. Co dobrého se událo v posledních letech v případě tří nejčastějších urologických malignit?

Karcinom prostaty zažívá bouřlivé období. Nejvýznamnější změny se odehrávají u metastazujícího karcinomu a kastračně rezistentní fáze onemocnění. Osobně bych řekla, že největší přínos s ohledem na prodloužení přežití, účinnost, toleranci a kvalitu života přinesla sekvenční léčba. Využití potenciálu jednotlivých přípravků - androgen-deprivační terapie, abirateron acetátu, enzalutamidu, docetaxelu, cabazitaxelu či radia 223 - v monoterapii v po sobě jdoucím podání potvrdilo, že karcinom prostaty je diagnóza, která si „žije vlastním životem“ a kombinovaná léčba takto nemocnému muži nic zásadního nepřinese.

Metastazující karcinom ledviny získal do vyšších linií léčby nový tyrozinkinázový inhibitor cabozantinib a imunoterapii. V rámci úhradové vyhlášky pro karcinom ledviny s metastatickým postižením máme ze skupiny tzv. klíčových bodů imunitní reakce - v rámci naší běžné klinické praxe - k dispozici monoterapii nivolumabem ve druhé nebo třetí linii. Nelze než souhlasit s MUDr. Kopeckým, že pokud bychom nebyli limitováni úhradovou vyhláškou, měli bychom v současné době nepočitatelné možnosti výběru léčby pro naše české pacienty s metastazujícím karcinomem ledviny. Správně podotkl, že otázka výběru je v neposlední řadě vždy zatížena osobními preferencemi a zkušenostmi nejen lékaře, ale i samotného pacienta.

Karcinom močového měchýře je sice nejčastější urologickou malignitou, ale naštěstí se v největším procentu jedná o neinvazivní onemocnění. I přesto, že cisplatina dosahuje v léčbě první linie metastazujícího onemocnění nejlepších výsledků, až polovina pacientů není v kondici tuto léčbu absolvovat. Jsou to často muži i ženy vyššího věku, s řadou přidružených chorob a v horším klinickém stavu. Imunoterapie u skupiny nemocných nevhodných pro cisplatinu sice prokázala svůj přínos, ale prozatím ji v naší běžné praxi nemáme k dispozici.

Mám ráda pohádky. Číslo tři se v nich objevuje celkem často: tři sudičky, tři oříšky pro Popelku, tři vlasy děda Vševěda, tři přání... A také v nich dobro vítězí nad zlem. I když je metastazující karcinom velké zlo a stále ještě neznáme ty kouzelné léky, které by ho dokázaly úplně zničit, v posledních letech se k jeho destrukci posouváme mílovými kroky.

 

Prim. MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Onkologicko-chirurgické oddělení, FN u svaté Anny, Brno