Úvodník 03/2016

03/2016

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

již druhým rokem otevíráte stránky Onkologické revue - speciální přílohy pro sestry, která je vydávána při příležitosti konání výročních 40. Brněnských onkologických dnů, již tradičně pořádaných Masarykovým onkologickým ústavem ve spolupráci s onkologickou sekcí České asociace sester.

Jubilejní je zároveň i Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, která slaví společně s onkologickou sekcí České asociace sester 30. narozeniny. Jak onkologická sekce, tak i konference vznikly již v roce 1986 jako tehdejší reakce na stále se zvyšující počet onkologických onemocnění a narůstající význam sestry v multidisciplinárním týmu, který se podílí na péči o onkologického pacienta.

Letošní 30. ročník Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky je věnován několika tématům - malignímu melanomu, nádorům slinivky břišní, jater a podjaterní krajiny a psychosociální podpoře nelékařů. Přestože tyto nádory nepatří mezi novotvary s nejvyšším výskytem, je nutné jim věnovat zvýšenou pozornost. Jedná se o nádory velmi agresivní, které bývají často diagnostikovány až v pozdních stadiích. Pacienti s touto diagnózou následně vyžadují složitější a náročnější léčbu, která bývá provázena řadou vedlejších účinků, jež je pak nutné zvládnout podpůrnou terapií.

V této podpůrné péči hraje sestra velmi důležitou roli. Z důvodů náročnosti léčby jsou na ni kladeny i vyšší nároky v rámci vzdělávání, k čemuž by měly přispět také články v Onkologické revue. V letošním vydání najdou čtenáři ukázky toho, jak je ošetřovatelská péče u těchto diagnóz náročná a komplexní. Také je zde zdůrazněn fakt, že je nutné k těmto pacientům přistupovat holisticky.

Věříme, že letošní speciální příloha Onkologické revue vás zaujme a pomůže vám v každodenní praxi.