Úvodník 02/2023

02/2023

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

baví mě filmy, které odráží realitu života. Teorie tygra od Radka Bajgara, původně absolventa Lékařské fakulty brněnské Masarykovy univerzity a psychiatra, je jeden z mých oblíbených. Viděla jsem ho nespočetněkrát, a když mám možnost, tak se na něj opět s chutí podívám. Pokaždé si uvědomím, jak jsou partnerské a mezilidské vtahy založené na schopnosti je budovat, udržet a případně ukončit. Naopak nemám ráda fantasy žánr. Tříhodinové promítání jednoho z dílu ságy Pán prstenů jsem protrpěla jen z povinnosti... abych byla, jak se říká, v obraze. Obdobně to mám i s četbou. Z českých autorek s radostí pročítám díla Kateřiny Tučkové nebo Aleny Mornštajnové. Líbí se mi zejména propojení strhujících příběhů a reálných událostí, jak to ve svých knihách dokáže Kateřina Tučková.

Současnou realitu a nové vize v léčbě urologických malignit má snahu Vám přiblížit náš autorský tým ve speciálu v rámci tohoto vydání. S narůstajícími počty mužů s karcinomem prostaty jsou přínosné nové i stávající biomarkery, které napomáhají rozlišení mezi agresivní a neagresivní formou karcinomu prostaty a k přesnější diagnostice klinicky významného karcinomu prostaty, sděluje doktor Řezáč. Lokální léčba zaměřená přímo na samotnou prostatu byla u metastatické fáze onemocnění karcinomem prostaty ještě donedávna nemyslitelná. A jejda. v současné době zvažujeme i tuto variantu. Pan docent Fedorko by odpověď na otázku, zda cytoredukční prostatektomie u oligometastatického karcinomu prostaty ano, nebo ne, formuloval následovně: ano, ale pouze v rámci prospektivních randomizovaných klinických studií. V opačném případě se jedná o experimentální postup, o čemž je potřeba pacienta řádně informovat. Také metastazující hormonálně senzitivní karcinom prostaty doznal významných terapeutických změn. Dnes už samotná androgen deprivační léčba u „fit“ pacientů nedostačuje. Základem je minimálně dvojkombinace, ne-li trojkombinace. A jak se změnil pohled na nemetastazující kastračně rezistentní karcinom prostaty? Paní docentka Soumarová poukazuje na nové antiandrogenní léky druhé generace, které u vysoce rizikových pacientů prodlužují dobu do objevení se metastáz i celkové přežití. Karcinom ledviny je nádor, kde dlouhodobě adjuvantní léčba neprodloužila nemocnému život. Pan docent Poprach hodnotí benefit a rizika adjuvantní terapie pembrolizumabem, kdy největší prospěch z této léčby mají zřejmě pacienti po metasta – zektomii, pacienti s pozitivními uzlinami, s onemocněním klasifikovaným minimálně jako pT3 a histologicky prokázanou sarkomatoidní složkou. Uroteliální karcinom močového měchýře je choroba, kde nemocní s metastazujícím onemocněním profitují z podání chemoterapie založené na platinovém derivátu. Jak ale uvádí doktor Richter, v případě dosažení kompletní či parciální regrese nebo alespoň stabilizace onemocnění je vhodná indikace udržovací léčby avelumabem, Důležitá je také kvalita života nemocných s metastatickým kostním postižením. Pan doktor Navrátil ve svém článku poukazuje na přínos léků modifikujících kostní metabolismus ve smyslu snížení rizika vzniku kostních komplikací, a to napříč všemi tématy v uroonkologii.

I my, onkologové, v naší každodenní praxi, píšeme příběhy. Příběhy, které se zakládají na realitě. V našich „románech“ je reálný člověk, jeho reálná nemoc, jeho pocity, jeho rodina. Promítá se v nich jeho vztah k nám, ke svým blízkým, přátelům i nepřátelům. A my mu s klidným svědomím můžeme říct, že léčba nádorových onemocnění v urogenitálním traktu má světlé zítřky. Přicházejí nové molekuly, nové léčebné kombinace, získáváme nové prediktory. A to vše se odráží na tom hlavním – prodloužení života pacienta s dobrou kvalitou.

 

Přeji Vám realitu plnou zdraví, pohody a radostí.

 

Prim. MUDr. Jana Katolická, Ph.D.