Úvodník 01/2024

01/2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tak jako každý rok první číslo Onkologické revue otevíráme tématem novinek v onkologii, a i rok 2023 byl na nové molekuly, nové indikace a nové úhrady z veřejného zdravotního pojištění bohatý. Zásadní posun zaznamenala imunoterapie v řadě diagnóz, a to od plicního karcinomu, kde je jednoznačně standardem již v první linii paliativní léčby u všech pacientů v dobrém výkonnostním stavu bez ohledu na PD-L1 expresi, nově také u gynekologických nádorů, nádorů žlučových cest a hepatocelulárního karcinomu, jak shrnují uvedené publikace v tomto čísle. Velkým tématem jsou v tuto chvíli také konjugáty léku s protilátkou (antibody-drug conjugates), které se postupně prosazují ve stále nižších liniích léčby a nahrazují starší molekuly. Řadu novinek také přinesla léčba karcinomu prsu CDK4/6 inhibitory v paliativním i adjuvantním režimu. Nově bychom se v tomto časopisu rádi věnovali tématu paliativní péče, které vnímáme za stále zásadnější, a to nejen v rámci onkologie/hematoonkologie, ale napříč klinickými obory, z důvodů, které jsou zřejmé.

 

Přeji všechno dobré v roce 2024!

 

Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.

Předseda redakční rady