Úvodník 01/2021

01/2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

do rukou se Vám dostává první letošní číslo Onkologické revue a jako každý rok je i toto vydání věnováno novinkám v onkologické léčbě za minulý rok. Do čísla se nám podařilo zahrnout řadu novinek, které se dostaly do běžné klinické praxe ať již získáním úhrady z veřejného zdravotního pojištění, či alespoň získáním registrace v České republice. V tomto ohledu proběhly zásadní změny v léčbě maligního melanomu, nemelanomových kožních nádorů, nádorů ledvin, ale dovolím si říci, že opět zásadními změnami prošla léčba plicního karcinomu, což se odrazilo i v počtu příspěvků věnovaných plicnímu karcinomu v tomto čísle. Do léčebných schémat se dostala imunoterapie v první linii paliativní léčby nemalobuněčného plicního karcinomu a úhradu získal pembrolizumab samostatně či v kombinaci s chemoterapií podle exprese PD-L1, což zásadně změnilo přístup k první linii paliativní léčby a samozřejmě vyhlídky léčených pacientů. Současně byla imunoterapie schválena v rámci konsolidační léčby nemalobuněčných plicních karcinomů po primárně kurativní chemoradioterapii. Po více než 30 letech došlo také ke změnám v léčebném algoritmu malobuněčného plicního karcinomu, kam se dostal durvalumab či atezolizumab v kombinaci s chemoterapií.

V neposlední řadě bych rád upozornil na několik zajímavých kazuistik, které jsme v rámci tohoto čísla zařadili.

 

Přeji vše dobré v roce 2021!

 

Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.

Předseda redakční rady