Úvodník 01/2016

Vážené a milé kolegyně, váženi a milí kolegové,

toto číslo Onkologické revue se za­bývá dvěma druhy nádorů urogenitálního traktu - testikulárními nádory a renálním karcinomem.

Testikulární nádory jsou synony­mem úspěchu onkologické léčby. Díky multimodální terapii se vyléčí více než 95 % nemocných. Stinnou stránkou tohoto úspěchu jsou pozdní následky terapie, jimž jsou tito vy­léčení nemocní vystaveni. Na rozdíl od mnoha jiných typů nádorů právě rozpoznání pozdních následků vedlo v posledních letech k určité deeskalaci léčby, samozřejmě při zachování její účinnosti. Význam pozdních komplikací protinádorové léčby narůstá i u jiných nádorů, například karcinomu prsu a kolorektálního karcinomu.

Léčba renálního karcinomu není zdaleka tak úspěšná jako u germinálních nádorů varlat. Přibližně 30 % pacientů má metastázy již v době diagnózy, u dalších 30 % dochází ke generalizaci po nějaké době od nefrektomie. Základem terapie renálního karcinomu je léčba chirurgická, u metastatického onemocnění se již řadu let uplatňuje cílená léčba, která prošla v posledních deseti letech rychlým vývojem.

Věřím, že aktuální otázky léčby těchto dvou nádorů, kterým je věnováno toto číslo, vás zaujmou a články budou užitečné pro vaši klinickou praxi.

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM