Úspěchy indvidiualizovaného, multidisciplinárního přístupu v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu

04/2016

Stanislav Batko1, Jiří Pudil2

Onkologická klinika, FN Motol, Praha

2 Chirurgická klinika, 2. LF UK a ÚVN, Praha

 

SOUHRN

Kazuistika popisuje léčbu pacientky s metastatickým karcinomem rekta. U pacientky došlo po iniciální léčbě k progresi v játrech, a proto byla odeslána k další léčbě na naši kliniku. Úspěšná konverzní léčba otevřela cestu k chirurgickému řešení, na jehož konci stálo úplné odstranění onemocnění. Pacientka dosáhla kompletní remise, která přetrvává až doposud.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

metastatický kolorektální karcinom, chirurgická léčba, panitumumab, konverzní terapie

 

SUMMARY

This case study descibes treatment course of pacient with metastatic rectal carcinoma . Initial chemotherapy resulted to disesase progression in liver and pacient was sent to our department. Multidisciplinary approach along with individualised panitumumab based biochemotherapy allowed liver metastasectomy and resection of primary tumor. Pacient reached complete response, which is maintained without any further treatment.

 

KEY WORDS

metastatic colorectal carcinoma, surgical resection, panitumumab, converse therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM