Účinnost kombinace olaparib + abirateron vs. placebo + abirateron v podskupině pacientů s metastazujícím kastračně rezistentním karcinomem prostaty a non‑BRCA mutací ve studii PROpel

02/2024

MUDr. Darja Šustrová

Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

 

SOUHRN

PROpel je dvojitě zaslepená klinická studie fáze III, která dosáhla primárního cíle v parametru signifikantního prodloužení přežití bez radiografické progrese onemocnění a celkového přežití při léčbě kombinací olaparib a abirateron oproti kombinaci placebo + abirateron. Výsledky subanalýz podporují doporučení této kombinace do první linie léčby metastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty i u pacientů bez mutace BRCA.

 

Klíčová slova

metastazující kastračně rezistentní karcinom prostaty, olaparib, abirateron, non-BRCA mutace, studie PROpel

 

SUMMARY

PROpel is a phase III double-blind trial, met its primary endpoint with a significant radiographic progression free survival and overall survival benefit with olaparib + abiraterone vs. placebo + abiraterone. The results of sub-analysis support the recommendation of this combination also in non-BRCA mutant patients in first line treatment metastatic castration resistant prostate cancer.

 

Key words

metastatic castration resistant prostate cancer, olaparib, abiraterone, non-BRCA mutation, PROpel trial

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM