Tyrosinkinázové inhibitory v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

13/2016

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.

PLicní oddělení, Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava

 

SOUHRN

Práce popisuje více než dvacetiletou historii studia a následné léčby nemalobuněčného karcinomu plic tyrosinkinázovými inhibitory. Omezené možnosti chemoterapie byly následovány klinickým a molekulárně genetickým výzkumem s výsledkem dnes třetí generace tyrosinkinázových inhibitorů. Nové informace přinesly excelentní výsledky terapie lokálně pokročilých a metastazujících onemocnění pozitivních na receptor pro epidermální růstový faktor (epidermal growth factor receptor, EGFR), nové znalosti máme také v léčbě onemocnění s výskytem nemutovaného typu EGFR. Je diskutována bezpečnost a tolerabilita této perorální terapie.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

receptor pro epidermální růstový faktor, tyrosinkinázové inhibitory, nemalobuněčný karcinom plic

 

SUMMARY

The article describes more than 20 years of history of study and than therapy NSCLC with tyrosikinase inhibitors. Restricted possibilities chemotherapy based treatment were followed by clinical and molecular genetic research with nowadays third generation of tyrosinkinase inhibitors. New information brought excellent results in the therapy EGFR positive locally advanced and metastatic disease, new knowledge are in the wild type EGFR treatment. Safety and tolerance of this per oral therapy are discussed.

 

KEY WORDS

EGFR, tyrosinkinase inhibitors, NSCLC

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM