Trastuzumab deruxtecan jako standard léčby 2. linie metastazujícího HER2 pozitivního karcinomu prsu

Supplementum 01/2023

Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Zhruba 15 % nemocných s karcinomem prsu si každý rok vyslechne informaci o tom, že jejich nádor je HER2 pozitivní. Overexprese nebo amplifikace HER2 neu receptoru je známka horší prognózy nemoci, ale zároveň je také cílem pro anti-HER2 terapii, která proměnila zásadně osud těchto pacientů. Možnost využít v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu také konjugáty protilátky proti HER2 a cytostatika příznivě dopadá na osud nemocných s touto chorobou v metastatické fázi.

 

Klíčová slova

metastazující HER2 pozitivní karcinom prsu, léčba 2. linie, trastuzumab deruxtecan

 

SUMMARY

Each year, approximately 15% of breast cancer patients are informed that their tumor is HER2-positive. Overexpression or amplification of the HER2 neu receptor signifies a poorer prognosis for the disease, but it also serves as a target for anti-HER2 therapies, which have fundamentally transformed the fate of these patients. The ability to use anti-HER2 antibody-drug conjugates and cytostatic drugs in the treatment of HER2-positive breast cancer has a positive impact on the prognosis of patients with this disease in the metastatic phase.

 

Key words

metastatic HER2-positive breast cancer, second-line treatment, trastuzumab deruxtecan

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM