Toxicita systémové onkologické léčby v gastrointestinální oblasti

07/2016

Samuel Vokurka

Onkologická a radioterapeutická klinika FN a LF UK, Plzeň

 

SOUHRN

Poškození v oblasti gastrointestinální patří mezi významné problematiky onkologické léčby a ošetřovatelství.

Obecně nejčastější manifestací, kromě nevolnosti a zvracení, bývají průjmy. Některé léky však mají i své specifické komplikace nebo mechanizmy poškození. Diferenciální diagnostika a pečlivé vyšetření stojí na počátku řádného zvládnutí problému. Možnosti péče pak zahrnují především dietní opatření, zajištění hydratace, minerálů a energie, ze symptomatických léků pak nejčastěji loperamid a další opatření ve specifických situacích.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

cytostatika, cílená léčba, toxicita, průjem, mukozitida

 

SUMMARY

Damage to gastro-intestinal tract belongs to clinically significant issues in oncology treatment and nursing. Besides to nausea and vomiting, diarrhoea belongs to the most common manifestations. Some drugs, however, may have also their specific mechanisms of the injury. Differential diagnosis and careful examination are the backbone of successful management of problems. Possibilities of the care include above all dietary precautions, supplementation of fluids, minerals and energy, loperamide as a symptomatic medication and some other interventions in specific situations.

 

KEY WORDS

cytotoxic drugs, targeted therapy, toxicity, diarrhoea, mucositis

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM