Talimogene laherparepvec - onkolytická virová léčba s imunoterapeutickým potenciálem v léčbě metastazujícího melanomu

12/2016

MUDr. Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie, FN Hradec Králové

 

SOUHRN

Koncepce onkolytické virové terapie je založena na hypotéze, že geneticky upravené viry mohou selektivně destruovat nádorové buňky v lézi, do které byly instalovány, ale současně jsou schopny navodit systémovou imunitní reakci, která vede k destrukci ostatních nádorových lézí. Takovým geneticky upraveným virem je talimogene laherparepvec. Prokázal svoji účinnost v léčbě metastazujícího melanomu ve studii fáze III OPTiM, kde významně zvýšil počet trvajících odpovědí (durable response rate, DRR) na 16,1 % proti 2,1 % (p < 0,0001) v kontrolní skupině, a prodloužil průměrnou dobu celkového přežití (overall survival, OS) o 4,4 měsíce (poměr rizik [hazard ratio, HR] = 0,79; 95% interval spolehlivosti [confidence interval, CI]: 0,62-1,00; p = 0,051). Toxicita byla akceptovatelná a neovlivnila léčbu pacientů.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

Talimogene laherparepvec, onkolytická virová léčba, melanom

 

SUMMARY

The oncolytic viral therapy is based on the hypothesis that genetically modified viruses can selectively destroy cancer cells in the lesion, in which they have been installed. However, they are as well capable to initiate a systematic immune reaction resulting in destruction of other cancer lesion. Talimogene laherparepvec (T-VEC) is one of such genetically modified viruses. T-VEC demonstrated therapeutic benefit against melanoma in a phase III clinical trial OPTiM. T-VEC resulted in a higher DRR of 16.1% from originally 2.1% (p < 0.001) and longer median OS by 4.4 years (HR = 0,79;

95% CI: 0.62-1.00; p = 0.051). The toxicity was acceptable and did not influence treatment.

 

KEY WORDS

Talimogene laherparepvec, oncolytic immunotherapy, melanoma

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM