Systémová terapie nádorů ledviny

05/2016

Tomáš Pokrivčák, Alexandr Poprach

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

SOUHRN

Změna ve standardní systémové terapii karcinomu ledviny se zavedením inhibitorů dráhy VEGF a mTOR umožnila i přes jeho vzrůstající incidenci pokles mortality s prodloužením pětiletého přežití. Přes tento pozitivní trend však ani cílená terapie není kurativní. Nové naděje se vkládají do imunoterapie s ovlivněním receptoru PD-1. K nejčastějším metastatickým postižením při karcinomu ledviny patří skelet. Jak chirurgická léčba, tak i radioterapie kostních metastáz přináší pacientovi výrazný benefit.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

metastatický renální karcinom, cílená léčba, imunoterapie, kostní metastázy

 

SUMMARY

Despite the growing incidence the change in the standard systemic therapy for renal cell carcinoma with the introduction of the VEGF pathway and mTOR inhibitors allowed mortality reduction and prolongs five-year survival. However, targeted therapy is not curative despite this positive trend. New hopes are emerging from immunotherapy targeting the PD-1 receptor. One of the most common metastatic locations are the bones. Surgical therapy and radiotherapy of bone metastases offers significant benefit for patient with skeletal metastases.

 

KEY WORD

metastatic renal cell carcinoma, targeted therapy, immunotherapy, bone metastases

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM