Systémová léčba kostních metastáz karcinomu prostaty

06/2022

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Onkologicko-chirurgické oddělení LF MU a FN u sv. Anny, Brno

 

SOUHRN

Kostní metastázy se vyvinou u většiny pacientů s metastazujícím kastračně rezistentním karcinomem prostaty. Ovlivňují strukturální integritu kosti, projevují se bolestí a kostními příhodami (skeletal-related events, SRE) a jsou primární příčinou snížené kvality života. Bisfosfonáty a denosumab jsou indikovány k prevenci SRE u mužů s metastazujícím karcinomem prostaty.

 

Klíčová slova

metastazující karcinom prostaty, bisfosfonáty, denosumab

 

SUMMARY

Bone métastases develop in most patients with metastatic castration-resistant prostate cancer. They affect the structural integrity of bone, manifesting as pain and skeletal-related events (SRE) and are the primary cause of reduced quality of life. The bisphosphonates and denosumab are indicated for the prevention of SRE in men with metastatic prostate cancer.

 

Key words

metastatic prostate cancer, bisphosphonates, denosumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM