Sunitinib v léčbě neuroendokrinních tumorů trávicího traktu - kazuistika

01/2019

MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.

Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

Feochromocytom patří mezi nádory s velmi nízkou incidencí a vyskytuje se sporadicky nebo v rámci MEN (mnohočetné endokrinní neoplazie). Uvádíme případ pacientky, v době diagnózy ve věku 55 let, se sporadickým výskytem feochromocytomu, zachyceném ve fázi mnohočetné disseminace do dutiny břišní se zvýšenou expresí adrenalinu, noradrenalinu a dopaminu. Pacientka byla léčena kombinací TACE, systémové léčby hormonálním přípravkem lanreotid a systémovou cílenou léčbou s velmi dobrým účinkem. Zatím pacientka žije pět let od diagnózy disseminace a 18 let od primomanifestace choroby v dobré kvalitě života. Případ dokumentuje dobrý účinek zvolené hormonální i protinádorové léčby.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

feochromocytom, mnohočetné endokrinní neoplazie, TACE, lanreotid, cílená léčba

 

SUMMARY

Pheochromocytomas are rare tumors. Bilateral adrenal medullary pheochromocytomas are components of MEN- Ila and MEN Ilb (multiple endocrine neoplasia). Patient 55 years old with inoperable pheochromocytoma, with liver and abdomen cavity metastases in the time of diagnosis had high levels of adrenalin, noradrenalin and dopamin. Patient was treated by TACE, lanreotide and target therapy. The patient lives 5 years after the diagnosis of disease dissemination and 18 years after the first manifestation, with very good effect and quality of life. The case demonstrates the good effect of hormonal and anti-cancer treatment.

 

KEY WORDS

pheochromocytoma, multiple endocrine neoplasia, TACE, lanreotide, target therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM