Stranová lokalizace kolorektálního karcinomu ovlivňuje prognózu i strategii léčby

02/2018

Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.

Onkologická klinika, LF UP a FN, Olomouc

 

SOUHRN

Kolorektální karcinom představuje druhé nejčastější nádorové onemocnění v populaci.

V posledních letech přibývá důkazů o prediktivní a prognostické roli lokalizace nádoru v tlustém střevě v případě generalizovaného karcinomu. Existuje několik teorií, které se tuto skutečnost snaží vysvětlit, a to na základě embryogeneze trávicí trubice, bakteriální kolonizace či genetické predispozice. Retrospektivní hodnocení s cílenou léčbou (panitumumab, cetuximab) jednoznačně prokázalo benefit anti-EGFR léčby u levostranného karcinomu, ale nikoliv u karcinomu pravostranného. Pravostranné karcinomy mají horší prognózu bez ohledu na způsob léčby. Tento rozdíl je patrný i v dalších liniích léčby. Stranová lokalizace tak představuje prediktivní faktor pro anti-EGFR léčbu a stejně tak asi jediný prediktivní faktor pro použití bevacizumabu.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

kolorektální karcinom, chemoterapie, cílená léčba

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM