Stranová lokalizace kolorektálního karcinomu ovlivňuje prognózu i strategii léčby

02/2018

Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.

Onkologická klinika, LF UP a FN, Olomouc

 

SOUHRN

Kolorektální karcinom představuje druhé nejčastější nádorové onemocnění v populaci.

V posledních letech přibývá důkazů o prediktivní a prognostické roli lokalizace nádoru v tlustém střevě v případě generalizovaného karcinomu. Existuje několik teorií, které se tuto skutečnost snaží vysvětlit, a to na základě embryogeneze trávicí trubice, bakteriální kolonizace či genetické predispozice. Retrospektivní hodnocení s cílenou léčbou (panitumumab, cetuximab) jednoznačně prokázalo benefit anti-EGFR léčby u levostranného karcinomu, ale nikoliv u karcinomu pravostranného. Pravostranné karcinomy mají horší prognózu bez ohledu na způsob léčby. Tento rozdíl je patrný i v dalších liniích léčby. Stranová lokalizace tak představuje prediktivní faktor pro anti-EGFR léčbu a stejně tak asi jediný prediktivní faktor pro použití bevacizumabu.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

kolorektální karcinom, chemoterapie, cílená léčba

 

SUMMARY

Colorectal cancer represents second most frequent cancer in the population. In the last years there is a growing evidence about predictive and prognostic role of the tumor location in the gut in the case of metastatic cancer. There are several possible explanations based on the embryogenesis of the gut, bacterial colonization or genetic predisposition. Retrospective evaluation of clinical trials with targeted therapy (panitumumab, cetuximab) has clearly proven the advantage of anti-EGFR treatment in the case of left-sided colorectal cancer however not in right-sided cancer. Right-sided colorectal cancer has worse prognosis regardless of treatment. This difference is also apparent in subsequent treatment lines. In summary, side location represents predictive factor for anti-EGFR therapy and probably only predictive factor for bevacizumab treatment.

 

KEY WORDS

colorectal cancer, chemotherapy, targeted therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM