State-of-the-art adjuvantní léčby renálního karcinomu

02/2024

MUDr. Robert Novák; MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Onkoiogicko-chirurgické oddělení LF MU a FN u sv. Anny, Brno

 

SOUHRN

Lokalizovaný renální karcinom je spojen s rizikem rekurence po nefrektomii. Několik klinických modelů se snaží predikovat individuální riziko progrese onemocnění a mortality na základě klinických a patologických rysů. Systémová cílená antiangiogenní terapie, která se ukázala jako účinná u metastazujícího renálního karcinomu, neprokázala zlepšení celkového přežití v adjuvanci. Inhibitory imunitních kontrolních bodů vykazují signifikantní protinádorovou aktivitu a vedly k prodloužení přežití u metastazujícího renálního karcinomu, proto jsou předmětem zájmu v adjuvantní indikaci.1

 

Klíčová slova

renální karcinom, adjuvantní terapie, celkové přežití

 

SUMMARY

Localized renal cell carcinoma has an associated risk of recurrence after nephrectomy. Several clinical risk models attempt to predict oncologic outcomes based on clinical and pathologic features. Systemic therapies targeting angiogenic pathways that are effective in metastatic renal cell carcinoma failed to show an improvement in overall survival in the adjuvant setting. Immune checkpoint inhibitors have shown significant antitumor activity with prolonged and durable responses in metastatic renal cell carcinoma, which led to an interest in evaluating these agents in the adjuvant setting.1

 

Key words

renal cell carcinoma, adjuvant therapy, overall survival

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM