Standardní postupy a novinky v léčbě HER2-pozitivního pokročilého karcinomu prsu

10/2016

Marta Krásenská

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

SOUHRN

Pacientky s HER2 pozitivním metastatickým karcinomem prsu mohou mít prospěch z léčby cílenou anti-HER2 terapií. V první linii je účinnější kombinace taxanu s trastuzumabem a pertuzumabem ve srovnání s kombinací taxanu se samotným trastuzumabem. U pacientek s onemocněním progredujícím po minimálně jedné linii léčby obsahující trastuzumab by měl být preferován trastuzumab-emtansin, který zlepšuje jejich celkové přežití.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

karcinom prsu, HER2, trastuzumab, pertuzumab, trastuzumab-emtansin, lapatinib

 

SUMMARY

Patients with HER-2-positive metastatic breast cancer may derive benefit from treatment with anti-HER2 therapy. In first-line therapy, the combination of taxane (docetaxel or paclitaxel) + trastuzumab and pertuzumab is superior to taxane + trastuzumab. Trastuzumab-emtansine (t-DM1) should be preferred in patients who have progressed through at least one line of trastuzumab - based therapy, since it provides an OS benefit.

 

KEY WORDS

breast cancer, HER2, trastuzumab, pertuzumab, trastuzumab-emtansine, lapatinib

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM