Splenomegalie jako případ pro hematoonkologa?

06/2023

MUDr. Martina Filipová

Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

Splenomegalie, ať už reaktivní, nebo jako důsledek tumorózní infiltrace sleziny, je častým nálezem u pacientů s hematologickou malignitou. Přesto je diferenciální diagnostika splenomegalie velice široká, podle dostupné literatury jsou hematologická onemocnění příčinou 16-66 % případů splenomegalie, další část má příčinu jinou. Stanovení správné základní diagnózy je u pacientů se splenomegalií někdy zdlouhavé a komplikované, u části pacientů (1-2 %) i přes extenzivní došetřování není možné identifikovat vyvolávající příčinu.1 V tomto přehledovém článku se budeme zabývat právě problematikou diferenciální diagnostiky splenomegalie a pomocí krátkých kazuistik se pokusíme ilustrovat situace, se kterými se mohou lékaři všech oborů potkat v běžné praxi.

 

Klíčová slova

splenomegalie, lymfom, myeloproliferace

 

SUMMARY

Splenomegaly, reactive or as a result of tumorous infiltration, is a very common finding in patients with hematological malignancy. Despite this fact, the differential diagnosis of splenomegaly is very wide. According to published data, splenomegaly is caused by hematological malignancies in 16-66% cases, splenomegaly in remaining proportion of patients is caused by another disease. Identifying the correct diagnosis in patients with splenomegaly is sometimes time-consuming and complicated, in certain proportion of patients (1-2%) it is not possible to identify the underlying cause of splenomegaly despite the extensive investigation. In this review, we will focus on differential diagnosis of splenomegaly and with help of short case reports, we will try to illustrate situations, that physicians of all specializations can encounter in common daily practice.

 

Key words

splenomegaly, lymphoma, myeloproliferation

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM