Současný standard chirurgické léčby karcinomu ledviny

01/2016

Viktor Eret1, Petr Stránskýi, Tomáš Urgei, Ivan Trávníčeki, Tomáš Pitrai, Kristýna Kalusovái, Olga Dolejšovái, Ondřej Hes2, Zdeněk Chudáček3, Milan Horai

1 Urologická klinika, LF UK a FN Plzeň

2 Šiklův patologicko- -anatomický ústav, LF UK a FN Plzeň

3 Radiodiagnos- tické oddělení, FN Plzeň

 

SOUHRN

Chirurgická léčba parenchymového renálního karcinomu (RCC) zůstává jedinou terapeutickou možností, která může vést k vyléčení pacienta. Resekce ledviny je doporučována u cT1a tumorů (< 4 cm) a měla by být upřednostňová­na před radikální nefrektomií u nádorů cT1b (> 4 cm, ale < 7 cm), je -li technicky proveditelná. Kromě otevřeného přístupu lze výkon provést adekvátně i laparoskopicky či roboticky asistovaně, zaleží však na odborných znalostech a dovednostech chirurga. Radikální nefrektomie je doporučována v léčbě lokalizovaného renálního karcinomu stadia T2 (nádor omezený na ledvinu > 7 cm) a u tumorů T1 nevhodných k resekci ledviny. Laparoskopický přístup je dnes již zlatým standardem. Řada českých urologických pracovišť má již laparoskopické či roboticky asistované výkony zavedeny do rutinní praxe. Záchovný výkon společně s minimálně invazivním přístupem nám dnes umožňuje ošetřit široké spektrum nádorů ledvin, které dříve vyžadovaly otevřený přístup.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

renální karcinom, nefrektomie, laparoskopie, incidence

 

SUMMARY

Surgical treatment of renal cell carcinoma (RCC) is the only therapeutic option that may lead to cure the patient. Partial nephrectomy (PN) is recommended in cT1a tumours (< 4 cm) and should be favoured over radical nephrecto­my in patients with T1b tumour (> 4 cm but < 7), whenever technically feasible. PN can be performed with an open, pure laparoscopic or robot-assisted approach, based on surgeon’s expertise and skills. Radical nephrectomy (RN) is recommended for T2 localized RCC (> 7 cm, limited to the kidney) and for T1 localized masses not treatable by PN. Laparoscopic RN is the gold standard. Many Czech urological departments have already introduced laparoscopic or robot-assisted approach into clinical practise. Nephron-sparing surgery together with minimally invasive approach enables us to treat a broad spectrum of RCC that was treated previously with an open approach.

 

KEY WORDS

renal cell carcinoma, nephrectomy, laparoscopy, incidence

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM