Současné použití CAR buněk v terapii lymfomů

05/2022

MUDr. Kamila Polgárová, Ph.D.; prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

V posledních letech došlo k významnému pokroku v porozumění a rozvoji terapie lymfomů. Imunoterapie se stala nedílnou součástí armamentaria hematoonkologa. Genetická modifikace s indukcí exprese chimérického antigenního receptoru (chimeric antigen receptor, CAR) cíleného proti nádorovým antigenům představuje jeden z účinných způsobů rekrutace imunokompetentních buněk a aktivace protinádorové odpovědi. Úspěchy posledních let vedly k využití takto modifikovaných buněk v terapii pacientů s refrakterními/relabovanými agresivními i indolentními lymfomy a s mnohočetným myelomem. Otevírá se také diskuse o využití této léčebné strategie v časnějších terapeutických liniích. Stále však nejsou známé všechny faktory, které ovlivňují účinnost či specifickou toxicitu CAR T terapie. Dosavadní úspěch navíc potencuje další rozvoj technologie, který by umožnil zvýšení efektivity a snížení toxicity nebo její využití i u jiných diagnóz, jako jsou T buněčné malignity. Vznikají tak další generace CAR T lymfocytů, buňky s více než jedním antigenním receptorem nebo buňky s bezpečnostními vypínači.

 

Klíčová slova

chimérický antigenní receptor, CAR T lymfocyty, imunoterapie lymfomů, buněčná terapie, B-NHL

 

SUMMARY

Neoadjuvant chemotherapy is also included in the treatment of less advanced, operable tumors with unfavorable biological characteristics. However, its wider use opens up new questions regarding postoperative radiotherapy. The most debatable is the indication for radiotherapy in women who achieve pathological complete remission after neoadjuvant chemotherapy. On the one hand, they have a better prognosis, on the other hand, skipping radiotherapy can lead to a greater rate of locoregional recurrences. The indication for radiotherapy is therefore still based on preoperative classification and data from retrospective studies. Since radiotherapy can be burdened with late irreversible side effects, the effort is to better identify the patients who will benefit the most from it. Prospective studies are leading to this, the conclusions of which we still have to wait for.

 

Key words

chimeric antigen receptor, CAR T lymphocytes, immunotherapy for lymphoma, cell therapy, B-NHL

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM