Současné možnosti léčby gastrointestinálního stromálního tumoru

05/2017

MUDr. Zdeněk Linke

Onkologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

 

SOUHRN

Gastrointestinální stromální tumor byl jeden z prvních solidních nádorů, kde byla předchozí paliativní chemoterapie kompletně nahrazena léčbou biologickou. Imatinib mesylát znamenal pro pacienty naprostý přelom a oproti dosavadní léčbě významně prodloužil přežití u případů s metastazujícím gastrointestinálním stromálním tumorem. Taktéž snížil počty recidiv i prodloužil přežití u pacientů po radikálních resekcích u rizikových skupin pacientů s gastrointestinálním stromálním tumorem. Po selhání imatinibu jsou k dispozici přípravky sunitinib a regorafenib. V posledních letech probíhá výzkum nových molekul v léčbě těchto tumorů a zkoumání závislosti účinku terapie a mutačním stavem c-Kit receptoru i sérovou koncentrací imatinibu.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

gastrointestinální stromální tumor, imatinib, sunitib, regorafenib, c-Kit receptor

 

SUMMARY

Gastrointestinal stromal tumor was one of the first solid tumors, where previous palliative treatment with chemotherapy was completely replaced by biological treatment. Imatinib mesylate was significant turning point for patients, imatinib against previous treatments significantly prolonged survival in metastatic gastrointestinal stromal tumor cases and reduced recurrence rates and prolonged survival in patients following radical resections of risk groups of patients with gastrointestinal stromal tumors. After imatinib failure, preparations such as sunitinib and regorafenib are available. In recent years, new molecules for gastrointestinal stromal tumors treatment are under research and the dependence of therapy effect on c-Kit receptor mutation status and the serum concentration of imatinib is being investigated.

 

KEY WORDS

gastrointestinal stromal tumor, imanitib, sunitinib, regorafenib, c-Kit receptor

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM