Současné indikace k léčbě inhibitory PARP u pacientek s karcinomem ovarií/vejcovodu

04/2022

MUDr. Anna Germanová, Ph.D.

Gynekoiogicko-porodrncka klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Cílená léčba inhibitory poly(adenosindifosfát-ribóza) polymerázy (PARP) je novou možností léčby pacientek s nově diagnostikovaným karcinomem ovaria, ale i s platina senzitivní recidivou tohoto onemocnění. Účinnost inhibitorů PARP v léčbě platina rezistentního/refrakterního onemocnění nebyla prokázána. Toho času jsou v České republice k dispozici tři inhibitory PARP Jejich indikace v léčbě karcinomu ovaria se mírně liší.

 

Klíčová slova

mutace BRCA 1/2, porucha homologní rekombinace, inhibitory PARP

 

SUMMARY

Targeted treatment with poly(ADP-ribose) polymerase (PARP) inhibitors is a new treatment option for patients with newly diagnosed ovarian cancer as well as for patients with platinum-sensitive recurrence of the disease. The efficacy of PARP inhibitors in the treatment of platinum-resistant/refractory disease has not been established. Three PARP inhibitors are available in the Czech Republic. Their indications for use in the treatment of ovarian cancer vary slightly.

 

Key words

BRCA1/2 mutation, homologous recombination deficiency, PARP inhibitors

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM