Současná doporučení pro léčbu hormonálně dependentního metastatického karcinomu prsu bez HER2-pozitivity

10/2016

Marta Krásenská

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

 

SOUHRN

Metastatický karcinom prsu je léčitelné, avšak v naprosté většině případů trvale nevyléčitelné onemocnění s mediánem přežití 2-3 roky. Hormonálně dependentní onemocnění bez HER2-pozitivity je možné v úvodu léčit hormonální léčbou, část nemocných předléčených nesteroidním inhibitorem aromatázy je vhodná k léčbě kombinací exemestanu s everolimem. Chemoterapie by měla být v iniciální léčbě vyhrazena pro agresivní, rychle progredující formy onemocnění nebo případy s jasnou rezistencí k hormonální léčbě.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

metastatický karcinom prsu, hormonální terapie, chemoterapie, hormonální rezistence

 

SUMMARY

Metastatic breast cancer is a treatable but still generally incurable disease, median overal survival is 2-3 years. ER - positive/HER-2-negative advanced breast cancer patients should be inicially treated with endocrine therapy, the addition of everolimus to an aromatase inhibitor exemestane is a valid option for some postmenopausal patients with disease progression after a non-steroidal aromatase inhibitor. Chemotherapy should be reserved for cases of rapidly progressive disease or proven endocrine resistence.

 

KEY WORDS

metastatic breast cancer, endocrine therapy, chemotherapy, endocrine resistance

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM