Současná doporučení pro antiemetickou profylaxi – souhrn

05/2023

Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.

Komplexní onkologické centrum, Nemocnice AGEL, Nový Jičín

 

SOUHRN

Správně indikovaná antiemetická profylaxe zásadním způsobem zvyšuje compliance pacientů s protinádorovou léčbou a současně zvyšuje jejich kvalitu života. Současná doporučení vycházejí ze stratifikace chemoterapeutik (chemoterapeutických režimů) do čtyř skupin podle emetogenního potenciálu. Obvyklým doporučením pro vysoce emetogenní režimy je v současnosti čtyřkombinace setronu, inhibitoru receptoru NK1, kortikosteroidu a olanzapinu. V případě středně emetogenních chemoterapeutik je obvykle setron s kortikosteroidem dostatečný a u nízce emetogenních režimů doporučujeme setron nebo metoclopramid jako jednorázovou profylaxi. V žádném případě bychom neměli zapomínat ani na antiemetickou profylaxi v průběhu radioterapie.

 

Klíčová slova

antiemetika, setron, kortikosteroidy, olanzapin, metoclopramid

 

SUMMARY

Appropriate prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting significantly improves compliance of the treated patients and at the same time improves patient quality of life. Current guidelines are based on the chemotherapy stratification into four categories according to the risk of emesis. The generally recommended prophylaxis for the highly emetic chemotherapy regimens is the combination of 5-hydroxytryptamine 3 (5-HT3) receptor antagonists, inhibitor of NK1 receptor, corticosteroid and olanzapine. In the case of moderately emetogenic chemotherapy the combination of 5-HT3 receptor antagonists and corticoid is sufficient and in the case of chemotherapy regimens with low emetogenicity single dose of 5-HT3 receptor antagonists is recommended. We should not forget the antiemetic prophylaxis also in the case of patients undergoing radiotherapy.

 

Key words

antiemetics, setron, corticosteroids, olanzapine, metoclopramide

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM