Screening kolorektálního karcinomu

06/2019

MUDr. Tomáš Grega1; MUDr. Gabriela Vojtěchová1; Mgr. Ondřej Ngo2,3; Mgr. Renata Chloupková2,3; RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.2,3; prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.2,3; prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.1; doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.1

1 Interní klinika 1. LF UK a Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice, Praha

2 Institut biostatistiky a analýz, LF Masarykovy univerzity, Brno

3 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha

 

SOUHRN

Česká republika se řadí mezi země s dlouhodobě klesající incidencí a mortalitou kolorektálního karcinomu. Zásadní podíl na pozitivních epidemiologických trendech má organizovaný populační screeningový program. Klíčem k dopadu organizovaného screeningovému programu na populační zátěž tímto onemocněním je dostatečné pokrytí cílové populace screeningovými testy a monitorování indikátorů kvality celého screeningového procesu. Zásady screeningového programu jsou definovány v Evropských doporučeních. Pokrytí cílové populace screeningem kolorektálního karcinomu se se zavedením populačního screeningového programu postupně navyšovalo a při zahrnutí souvisejících diagnostických vyšetření dosahuje pokrytí populace kolorektálním screeningem akceptovatelné hodnoty. V článku je shrnuta aktuální epidemiologie, nastavení screeningu a aktuální výsledky Národního screeningového programu kolorektálního karcinomu v České republice.

 

Klíčová slova

kolorektální karcinom, epidemiologie, populační screening, indikátory kvality

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM