Sacituzumab govitecan v léčbě triple negativního karcinomu prsu

05/2023

MUDr. Aneta Rozsypalová; doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.

Onkologická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha

 

SOUHRN

Sacituzumab govitecan představuje novou terapeutickou možnost v léčbě triple negativního karcinomu prsu. Jedná se o konjugát protilátka—léčivo. Monoklonální protilátka je namířena proti antigenu Trop-2 a na svém povrchu nese navázané malé molekuly SN-38, které po hydrolytickém rozštěpení vazby inhibují topoizomerázu I. To vede k poškození DNA a následné apoptóze a smrti buňky. Registrace sacituzumab govitecanu v léčbě metastazujícího triple negativního karcinomu prsu se opírá o data studie ASCENT, kde ve druhé nebo vyšší linii bylo prokázáno významné zlepšení přežití bez progrese a celkové přežití v rameni se sacituzumab govitecanem oproti chemoterapii.1 O úhradě z veřejného zdravotního pojištění v rámci České republiky se jedná.

 

Klíčová slova

sacituzumab govitecan, konjugát protilátka-léčivo, antigen Trop-2, triple negativní karcinom prsu

 

SUMMARY

Sacituzumab govitecan is a new therapeutic option in triple negative breast cancer treatment. Sacituzumab govitecan is an antibody-drug conjugate. The antibody targets the Trop-2 antigen and is coupled to small molecules of SN-38. SN-38 inhibits topoisomerase I after hydrolysis of the linker. It leads to DNA damage, apoptosis and cell death. The registration in the metastatic triple-negative breast cancer treatment is based on data from ASCENT trial. Progression-free and overall survival were longer with sacituzumab govitecan in second line of the treatment, or higher line, than with chemotherapy. In the Czech Republic, it is not yet paid from public health insurance.

 

Key words

sacituzumab govitecan, antibody-drug konjugate, Trop-2 antigen, triple-negative breast cancer

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM