Ropeginterferon alfa-2b v terapii pravé polycytemie

Supplementum 01/2023

MUDr. Natália Podstavková

Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

Ropeginterferon alfa-2b je v současnosti jako jediný z pegylovaných interferonů schválen a registrován v České republice pro terapii pacientů s pravou polycytemií bez symptomatické splenomegalie. Jeho účinnost a bezpečnost byla prokázaná v multicentrických randomizovaných studiích, kde byl srovnáván s terapií hydroxyureou. Jeho superiorita byla dále prokázána i v udržení hematokritu pod cílovou hodnotu 45 % ve skupině pacientů s pravou polycytemií nízkého rizika při srovnání se skupinou léčenou pouze antiagregační terapií v kombinaci s venepunkcemi. Tato kazuistika popisuje výbornou účinnost i snášenlivost terapie ropeginterferonem alfa-2b u pacienta s pravou polycytemií, která byla podána po předchozím nedostatečném účinku a intoleranci léčby pegylovaným interferonem alfa-2a.

 

Klíčová slova

Ph-negativní myeloproliferativní neoplazie, pravá polycytemie, ropeginterferon alfa-2b

 

SUMMARY

Ropeginterferon alfa-2b, currently the only pegylated interferon, that is approved and registered as therapy for the treatment of polycythemia vera without symptomatic splenomegaly. Multicentric randomized studies have shown its efficacy and safety when comparing with hydroxyurea. Its superiority was also proven in patients with low-risk polycythemia vera in maintaining hematocrit below 45% when comparing with group treated with combination of antiaggregation therapy and phlebotomies. This case report shows excellent efficacy and tolerance of ropeginterferon alfa-2b after suboptimal effect and intolerance of previous therapy with pegylated interferon alfa-2a in patient with polycythemia vera.

 

Key words

Ph-negative myeloproliferative neoplasms, polycythemia vera, ropeginterferon alfa-2b

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM