Role bronchologie v diagnostice karcinomu plic

05/2022

Doc. MUDr. Milan Sova, Ph.D.1,2; MUDr. Ondřej Zela, MBA3; MUDr. Ondřej Sobotík4

1 Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno

2 Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc

3 Interní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku

4 Ordinace pro TBC a respirační nemoci s.r.o., Olomouc

 

SOUHRN

Karcinom plic je stále jedním ze solidních nádorů s nejhorší prognózou. Včasná diagnostika a terapie je pro pacienta zásadní. Jednotlivé bronchologické metody hrají v diagnostice tohoto onemocnění stěžejní roli a za poslední dekády zaznamenaly významný rozvoj. Cílem tohoto přehledného sdělení je výčet jednotlivých metod, jejich využití a očekávané výstupy z nich. Tento text je primárně určen pro onkology, pneumoonkology a další specialisty, kteří se podílejí na diagnostice nádorů plic.

 

Klíčová slova

karcinom plic, bronchoskopie, transbronchiální plicní biopsie, endobronchiální ultrasonografie, radiální endobronchiální ultrasonografie

 

SUMMARY

Lung cancer is still one of the solid tumors with the worst prognosis. Early diagnosis and therapy is essential for the patient. Individual bronchological methods play a key role in the diagnosis of this disease and have seen significant development over the past decades. The aim of this article is to list the individual methods, their use and the expected outputs from them. This text is primarily intended for oncologists, pneumo-oncologists and other specialists involved in the diagnosis of lung tumors.

 

Key words

lung cancer, bronchoscopy, transbronchial lung biopsy, endobronchial ultrasonography, radial endobronchial ultrasonography

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM