Rezistence na imunoterapii checkpoint inhibitory

12/2016

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

 

SOUHRN

Několik publikací z nedávné doby poukazuje na nově objevené mechanismy primární a sekundární rezistence na léčbu monoklonálními protilátkami proti PD-1/PD-L1 (programmed cell death 1, membránový protein programované buněčné smrti 1/programmed cell death ligand 1, ligand membránového proteinu programované buněčné smrti 1).

Z patofyziologického hlediska ji lze rozdělit na rezistenci způsobenou změněnou antigenní výbavou nádorových buněk a rezistenci podmíněnou změnami v signálních drahách. Některé z těchto mechanismů rezistence jsou ovlivnitelné cílenými léky.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

PD-1, rezistence, antigen, mutace

 

SUMMARY

Several recent studies have identified novel mechanisms of primary and secondary resistance to treatment with anti-PD-1/PD-L1 (programmed cell death 1/programmed cell death ligand 1) antibodies. They can be broadly divided into resistance due to altered antigenic load of tumor cells and mutation-related changes in signaling pathways.

Some of these mechanisms of resistance can be influenced by targeted drugs.

 

KEYWORDS

PD-1, resistance, antigen, mutation

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM