Relabující primární lymfom centrální nervové soustavy léčený checkpoint inhibitorem

Supplementum 01/2023

MUDr. Samuel Hricko; doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D.

Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

Primární CNS lymfom (PCNSL) je vzácnou formou B-non-hodgkinského lymfomu s výskytem v řádu jednotek procent nově diagnostikovaných lymfomů i nádorů CNS. Onemocnění je klinicky agresivní, s mediánem přežití bez zahájení léčby 3-7 měsíců, v případě efektivní a relativně intenzivní chemoimunoterapie lze ale vyléčit polovinu pacientů. Naopak relabující PCNSL představuje velký problém s velmi špatnou prognózou s mediánem přežití v řádu několika měsíců prakticky bez ohledu na podanou léčbu. Zde prezentujeme kazuistiku pacienta se dvěma časnými relapsy PCNSL, u kterého byla úspěšně použita v konsolidační léčbě anti-PD-LI monoklonální protilátka nivolumab.

 

Klíčová slova

primární CNS lymfom, nivolumab, konsolidace

 

SUMMARY

Primary CNS lymphoma (PCNSL) is a rare form of B-cell non-Hodgkin lymphoma accounting for a small percentage of newly diagnosed lymphomas and CNS tumors. The disease is clinically aggressive, with a median survival of 3-7 months without treatment; however, with effective and relatively intensive chemoimmunotherapy, about half of the patients can be cured. On the other hand, relapsed PCNSL represents a significant problem with a very poor prognosis, with a median survival of a few months, practically regardless of the treatment administered. Here we present a case report of a patient with two early relapses of PCNSL, successfully treated with the anti-PD-LI monoclonal antibody nivolumab in consolidation therapy.

 

Key words

primary CNS lymphoma, nivolumab, consolidation

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM