Ramucirumab v léčbě pokročilého adenokarcinomu žaludku

04/2016

Marie Votavová

ORAK FN, Plzeň

 

SOUHRN

Na našem pracovišti máme dlouholeté zkušenosti s cílenou léčbou zejména u nádorů prsu, kolorektálního karcinomu či nádorů ledvin, proto jsme rádi uvítali možnost rozšířit naše zkušenosti o nový preparát v léčbě pokročilého

karcinomu žaludku. V kazuistice popisuji případ pacientky s duplicitním onkologickým onemocněním, u které je léčba úspěšná a přináší nemocné prospěch.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

ramucirumab, karcinom žaludku, paclitaxel, cílená léčba

 

SUMMARY

Our workplace looks back to long-term experience with targeted therapy, particularly of breast tumours, colorectal cancer, or renal tumours, so we welcomed the extension of this experience with a new preparation for the therapy of stomach cancer. The case history describes the case of female patient with the coincidence of two oncological diseases whose therapy is successful and beneficial for her.

 

KEY WORDS

ramucirumab, stomach cancer, paclitaxel, targeted therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM