Radioterapie karcinomu plic

08/2016

Petr Čoupek, Petr Burkoň, Irena Čoupková, Radana Dymáčková, Libor Komínek

Klinika radiační onkologie, Masarykův onkologický ústav, LF MU a FN, Brno

 

SOUHRN

Radioterapie je nedílnou součástí léčby bronchogenního karcinomu. Nejčastěji je indikována jako kurativní léčba nemalobuněčného karcinomu klinického stadia III, kde může být aplikována sekvenčně po chemoterapii nebo lépe jako konkomitantní chemoradioterapie. V posledních letech se často užívá extrakraniální stereotaktická radioterapie, která umožňuje velmi přesnou aplikaci vysoké dávky záření v krátkém čase. Rovněž u malobuněčného bronchogenního karcinomu má konkomitantní chemoradioterapie nejlepší výsledky. Radioterapie je s výhodou využívána také v paliativním přístupu při metastatickém postižení mozku, kostí a jiných orgánů.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

radioterapie, plicní nádor, konkomitantní chemoradioterapie

 

SUMMARY

Radiotherapy is an important part of therapy of non squamous cell carcinoma. The most common indication is as a currative therapy for the third stadium of non squamous cell carcinoma. In this case it can be applied as a sequential radiotherapy after chemotherapy or as a concurrent chemoradiotherapy. In the last few years an extracranial stereotactic radiotherapy, which allows using a high radiation dose to exact location in a short time, is quite often used. Also in the therapy of squamous cell carcinoma concurrent chemoradiotherapy has the best results. In palliative treatment of lung cancer radiotherapy is used for the treatment of metastatic disease of brain, bones and other location.

 

KEY WORDS

radiotherapy, lung cancer, concurrent chemoradiotherapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM