Prof. Dr. med Florian Lordick

03/2019

PŘIVÍTALI JSME V REDAKČNÍ RADĚ

 

Je nám velkou ctí, že členství v redakční radě časopisu Onkologická revue přijal profesor Florian Lordick, světově uznávaný odborník nejen v oboru gastrointestinální onkologie. V současné době zastává post ředitele a profesora onkologie Medizinischen Klinik und Poliklinik 1 - Hämatologie und Zelltherapie, Internistische Onkologie und Hämostaseologie, Universitätsklinikum Leipzig v Německu. Vědecké zaměření prof. Lordicka je klinický a translační výzkum karcinomu žaludku a jícnu, vývoj nových léků, molekulární zobrazování a predikce léčebné odpovědi. Prof. Lordick je autorem a spoluautorem více než 300 recenzovaných článků. Je spoluzakladatelem a členem redakční rady významných mezinárodních onkologických časopisů včetně Annals of Oncology, oficiálního časopisu ESMO a oficiálního časopisu IGCA Gastric Cancer.