Problematika poruchy výživy onkologicky léčených a možnosti řešení z ošetřovatelského pohledu

07/2016

Simona Šípová, Martina Málková, Romana Fatková, Samuel Vokurka

Onkologická a radioterapeutická klinika, Oddělení klinické dietologie FN a LF UK, Plzeň

 

SOUHRN

Nutriční podpora onkologických pacientů je nedílnou součástí komplexní péče, která má významný dopad na výsledky léčby pacienta a jeho celkový stav. Vstupní nutriční screening a pravidelné sledování příjmu výživy je zcela zásadní. Včasná péče nutričního terapeuta, dietní doporučení, vhodná úprava stravy a zajištění výživových doplňků stravy mohou pomoci udržet dobrý výživový stav. U velmi rizikových pacientů, především s nádory hlavy a krku, kteří jsou léčeni radioterapií, bývá nutné i zajištění perkutánní endoskopické gastrostomie (PEG). Spolupráce mezi lékařem, sestrou, nutričním terapeutem a pacientem je opravdu zásadní.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

onkologie, radioterapie, malnutrice, nutriční podpora, ošetřovatelství, perkutánní endoskopická gastrostomie

 

SUMMARY

Nutritional support in oncology patients plays an integral part in complex care that has a significant impact on treatment outcomes and the patient’s overall condition. Primary nutritional screening and regular monitoring of nutritional intake are essential. Timely nutritional specialist dietary intervention and supply may help maintain good nutritional status. For very high-risk patients, especially those with head and neck cancers treated with radiotherapy, a percutaneous endoscopic gastronomy (PEG) might be necessary option. Cooperation among physicians, nurses, dietitians and patients is essential.

 

KEY WORDS

oncology, radiotherapy, malnutrition, nutritional support, nursing, percutaneous endoscopic gastronomy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM