Přínos pembrolizumabu v léčbě metastazujícího uroteliálního karcinomu – kazuistika

02/2024

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Onkoiogicko-chirurgické oddělení LF MU a FN u sv. Anny, Brno

 

SOUHRN

Kombinovaná chemoterapie na bázi platiny zůstává standardní léčbou uroteliálního karcinomu. Pembrolizumab ve studii KEYNOTE-045 byl spojen s významně delším celkovým přežitím a s nižší mírou nežádoucích účinků souvisejících s léčbou než chemoterapie, a to jako terapie druhé linie pokročilého uroteliálního karcinomu refrakterního na platinu.

 

Klíčová slova

uroteliální karcinom, kombinovaná chemoterapie založená na platině, pembrolizumab

 

SUMMARY

Platinum-based combination chemotherapy remains the standard treatment in urothelial cancer. Pembrolizumab in KEYNOTE-045 study was associated with significantly longer overall survival and with a lower rate of treatment-related adverse events than chemotherapy as second-line therapy for platinum-refractory advanced urothelial carcinoma.

 

Key words

urothelial cancer, platinum-based combination chemotherapy, pembrolizumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM