Přínos olaparibu v léčbě karcinomu ovaria - klinické zkušenosti

01/2023

MUDr. Klaudia Regináčová; doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.

Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

 

SOUHRN

Karcinom ovaria byl dlouhá léta považován za smutné onemocnění, které je většinou diagnostikováno pozdě a často relabuje. Léčebnou možností bylo operační řešení a chemoterapie. Změna nastala s nasazením inhibitorů poly(ADP-ribóza)polymerázy (PARP), které zlepšují přežití pacientek a prodlužují dobu do progrese onemocnění. Prvním dostupným inhibitorem PARP byl olaparib.

 

Klíčová slova

karcinom ovaria, inhibitor PARP, olaparib

 

SUMMARY

For many years, ovarian cancer was considered as a sad disease, which is usually diagnosed in locally advanced disease and often relapses. The treatment options were surgery and chemotherapy. The change occurred with the use of poly (ADP-ribose) polymerase (PARP) inhibitors, which improve patient survival and prolong the time until disease progression. Olaparib was the first available PARP inhibitor.

 

Key words

ovarian cancer, PARP inhibitor, Olaparib

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM