Přínos fedratinibu v léčbě myelofibrózy

06/2023

MUDr. Natália Podstavková

Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

Fedratinib je peroráLní inhibitor JAK2 indikovaný v léčbě pacientů s myelofibrózou se středním rizikem 2 nebo vysokým rizikem podle skórovacího systému Dynamic International Prognostic Scoring System (DIPSS). Jeho účinek na zmenšení spienomegaiie a zmírnění konstitučních příznaků byl prokázán jednak u pacientů doposud neléčených inhibitory JAK2, jednak ve skupině nemocných, u kterých nebyla terapie ruxolitinibem dostatečně účinná nebo byla špatně tolerována. V současné době se jedná v České republice o jediný dostupný léčivý přípravek, který má potenciál zlepšení kvality života nemocných po selhání nebo intoleranci ruxolitinibu.

 

Klíčová slova

Ph negativní myeloproliferativní neoplazie, primární myelofibróza, sekundární myelofibróza, inhibitory JAK2, fedratinib

 

SUMMARY

Fedratinib, an oral JAK2 inhibitor, is approved for the treatment of patients with intermediate-2 or high - -risk myelofibrosis according to Dynamic International Prognostic Scoring System (DIPSS). Its effect on reduction of spleen volume and improvement in constitutional symptoms was seen in JAK inhibitor naïve patients and also in patients who are resistant or intolerant to ruxolitinib. Currently in Czech Republic it is the only possible therapy for patients after ruxolitinib failure and for patients who are intolerant to ruxolitinib, with potential of improving quality of life.

 

Key words

Ph negative myeloproliferative neoplasms, primary myelofibrosis, secondary myelofibrosis, JAK2 inhibitors, fedratinib

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM