Přínos apalutamidu v léčbě metastazujícího hormonálně senzitivního karcinomu prostaty

02/2023

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Onkologicko-chirurgické oddělení, LF MU a FN u svaté Anny, Brno

 

SOUHRN

Apalutamid plus androgen deprivační terapie zlepšují celkové přežití, oddalují kastrační rezistenci, zachovávají kvalitu života související se zdravím a mají konzistentní bezpečnostní profil u široké populace pacientů s metastazujícím hormonálně senzitivním karcinomem prostaty.

 

Klíčová slova

metastazující hormonálně senzitivní karcinom prostaty, apalutamid, androgen deprivační terapie

 

SUMMARY

The apalutamide plus androgen deprivation therapy improves overall survival, delays castration resistance, preserves health-related quality of life, and has a consistent safety profile in a broad population of patients with metastatic hormone-sensitive prostate cancer.

 

Key words

metastatic hormone-sensitive prostate cancer, apalutamide, androgen deprivation therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM