Příběh neobyčejného difuzního velkobuněčného B‑lymfomu – kazuistika

01/2021

Doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D.

Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

V popisu případu chceme ukázat atypický průběh primárního lymfomu centrální nervové soustavy (primary central nervous system lymphoma, PCNSL) u pacientky po dlouholeté imunosupresivní léčbě pro idiopatický střevní zánět. V literatuře i v klinické praxi se má za to, že relapsy PCNSL se objevují opět v CNS. Náš poměrně raritní případ však jasně dokládá, že lze pozorovat i případy relapsu výlučně mimo CNS. Nakolik je tento průběh spojen s předchozí expozicí imunosupresivní léčbě, lze těžko odhadnout.

 

Klíčová slova

 primární lymfom CNS, imunosuprese, difuzní velkobuněčný B-lymfom

 

SUMMARY

In the case report, we can present atypical course of primary central nervous system lymphoma (PCNSL) in the patient, who was exposed to long-term immunosuppressive therapy for idiopathic bowel disease. In the literature and in clinical practice as well, the PCNSL are thought to exclusively occur in the CNS. Our rare case brings the evidence about extracerebral systemic relapse. It is questionable, if this course is related to previous exposition to immunosuppression.

 

Key words

primary CNS lymphoma, immunosuppression, diffuse large B-cell lymphoma

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM