Priapismus jako pouhá manifestace leukostázy v době stanovení diagnózy chronické myeloidní leukemie? - kazuistika

06/2023

MUDr. Anežka Kvetková1; MUDr. Petra Čičátková1; MUDr. Tomáš Horňák1; MUDr. Michal Majeský2; doc. MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D.1

1Interní hematokogická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

2Urologická klinika LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

Chronická myeloidní leukemie se ve vzácných případech může v době stanovení diagnózy manifestovat venookluzivním priapismem. Management tohoto stavu může být svízelný, vyžaduje multidisciplinární přístup a ani promptní terapie není zárukou, že se v průběhu účinné hematoonkologické terapie neobjeví rekurence, jejíž příčina může tkvět v odlišném patofyziologickém mechanismu. Kazuistika demonstruje venookluzivní priapismus v době diagnózy chronické myeloidní leukemie, jeho iniciální terapii, další management a komplikace u pacienta s jinak relativně nekomplikovaným průběhem onemocnění.

 

Klíčová slova

chronická myeloidní leukemie, leukostáza, priapismus

 

SUMMARY

At the time of diagnosis, chronic myelogenous leukemia (CML) may rarely manifest itself with priapism. Therapy of this condition might be challenging, as it requires multidisciplinary approach at the time of diagnosis as well as later, during effective hemato-oncological treatment, when it can be recurrent due to different pathophysiological mechanisms. This clinical case report demonstrates initial management of veno-occlusive priapism, ongoing therapy and its complications in otherwise rather non-complicated CML patient.

 

Key words

chronic myelogenous leukemia, leukostasis, priapism

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Onkologická revue...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM